La República Valenciana

Just another WordPress.com site

Propostes cap a la #DUI

Després de la consulta del #9N2014 i constant la llum verda de la llei de consultes referendàries és refermada i conseqüentment ratificada pel consell de garanties estatutàries. El dictamen diu que ajusta a la Constitució i a l’Estatut. Així la legalitat catalana, té la cobertura legal.  Queda clar la voluntat del poble i de la majoria del poble que demana ser lliures.

Després de veure, com veurem, l’èxit espectacular amb una doble pregunta #SiSi, que ho feia un poc més complicat, alhora de realitzar el vot independentista més clarificador. Si el procés participatiu/i la consulta també que es prohibeixen, doncs caldrà la #DUI.
L’endemà, de l’esperada votació, vindria un espai/temps que li denominaré el túnel, i/o les eleccions plebiscitàries al parlament per decidir aleshores una vegada elegit i presa de posició els candidats al parlament que portaria a Catalunya al desig de la consulta/procés participatiu, és a dir: un Estat Independent.

El perquè dels dubtes seria, doncs, la falta d’actitud perspícua, davant uns moments intensos, però molt decisius, pels esdeveniments de l’Estat Català.

Primer dubte aquest túnel, potestativament, ja tenen el mandat i voluntat del poble català, de presentar la Declaració Unilateral d’Independència de Catalunya, doncs perquè el procés participatiu, en la pregunta doble, ja demana un Estat Independent. I per conseqüentment cal executar legal aquesta decisió, és a dir que cal dotar una disposició legal que la faça complir, té que la #DUI, con únic exemple.

Segon dubte d’aquest túnel, perquè si podia ara fer la #DUI o després de la consulta i prefereixen fer unes eleccions plebiscitàries, vol dir, que aquesta convocatòria d’eleccions plebiscitàries, serià, per fer la Declaració Unilateral d’Independència, proclamar l’Estat Català i preparat la Constitució de l’Estat Català. Perquè si no s’engloben aquestes tres premisses mínimes, es defugís de la qüestió. Per endarrerir-lo més endavant.

Tercer dubte, perquè abans d’unes eleccions plebiscitàries, amb el bagatge d’haver guanyat per majoria la consulta amb el #SiSi. Seria més perspícua, més clar, si ens presenta la #DUI i es proclama la independència de Catalunya. I una vegada fets aquests dos gestos importants, i ratificat per la consulta i/o per la majoria de partits del Parlament Català.

Es convoquen les eleccions per l’Estat Català, con principal objectiu immediat per la proposta, confecció i posterior referèndum per la Constitució Catalana.

Impuls de l’economia catalana.
Suport institucional internacional amb el nou poble emancipat i lliure.
Afiançament institucional i xarxa diplomàtica internacional.
Per vertebrar el País (Canvi a una sola administració catalana)
Deslligament a l’Estat Espanyol.

Quart dubte, sereu, República Catalana?, no pot ser monarquia catalana, és evident. Encara que és una denominació per incloure-la en la propera Constitució Catalana.
Doncs, siguem clars i definitoris, i conseqüents a la situació global que es té a Catalunya i com anar endavant, molt millor.
I Cinqué, després de la situació de l’endemà de la consulta, unes eleccions plebiscitàries o no. Cal més unitat electoral, de tots els partits a favor de la consulta i/o que siguen independentistes.

Postdata: Si no hi ha consulta, cal ja la #DUI. Perquè mentre hi han impugnacions en alts tribunals internacionals, ha d’haure independència. El dia 9N2014 tendria que ser una gran Diada de mobilització, i amb ella la #DUI.

Joan Baptiste Mollà i Fenollosa


Deixa un comentari

Descripció del DIPLOMATARI DEL REPUBLICANISME VALENCIANISTA

Un total de 244 fotos. També fotos amb color. Introduccions com d’articles periodístics o entrades literàries son 656. Poesies patriòtiques 81. Preu 30 €.

El diplomatari està cronològicament, fins i tot les fotografies. Tot el llibre està catalogat amb la seua signatura. Escrites e investigades 997 pàgines.
Entre la bibliografia i el index toponímic 11 pàgines.
Periòdics, setmanaris, quinzenals 489 entrades.
Llibres 52.
Revistes 41.  
Documents 22.
Assajos 10.
Arxius 10.  
Quadres esquemàtics 7.
Diplomatari 1.
Entre pobles i ciutats valencians que estan a l’índex toponímic, 238.

Dep. Legal: V-1198-2015
ISBN: 978-84-606-7780-2

https://www.facebook.com/diplomataridelRepublicanismeValencianista

@mussolteatre unnamed


Deixa un comentari

Ser valencians.

El poble valencià, serà d’esqueres o no serà, no és, la frase feta, primera. I pot ser la més certa. És, el poble valencià, serà valencià, o no serà. I quan es diu, valencià, vol dir, valencià, per damunt de tot. No dir que som espanyols per damunt que valencians. És obvi i naturalment conseqüent. Amb himnes submisos.


Deixa un comentari

La pàgina del Diplomatari del Republicanisme Valencianista

Descripció:

Un total de 244 fotos.

També fotos amb color. Introduccions com d’articles periodístics o entrades literàries son 656.

Poesies patriòtiques 81. Preu 30 €.

El diplomatari està cronològicament, fins i tot les fotografies. Tot el llibre està catalogat amb la seua signatura. Escrites e investigades 997 pàgines.

Entre la bibliografia i el index toponímic 11 pàgines.

Periòdics, setmanaris, quinzenals 489 entrades. Llibres 52. Revistes 41.  Documents 22. Assajos 10. Arxius 10.  Quadres esquemàtics 7. Diplomatari 1.

Entre pobles i ciutats valencians que estan a l’índex toponímic, 238.

Dep. Legal: V-1198-2015
ISBN: 978-84-606-7780-2

Currículum: Batxiller Superior en el Departament d’Adults de la Universitat Laboral de Xest impartit en la localitat d’Alboraia.
Dos premis : La comissió de Govern, el 17-12-91 de la Diputació Provincial. Servei de Cultura. Adjudicar el Pla de Promoció Literària. En l’apartat “A”.
I en l’1.994 segon premi de Poesia en la Nit de Santa Lucia organitzat per la Delegació Territorial de l’ONCE a Barcelona.
Obra de teatre al valencià, estrenada a Puçol en 2.000. En la qual també, vaig ser cantant i actor. D’una escena, amb tres actes. Musical folc-roc. Ecologista, tractava sobre les vivències d’unes famílies abans de ser expropiades per un III Cinturó de Ronda de la ciutat de València.

https://www.facebook.com/pages/Diplomatari-del-Republicanisme-Valencianista/144071935664854

Portada del Diplomatari

unnamedIMG_20150702_184555


Deixa un comentari

Aurora Boreal observada en Valencia en la noche del dia cinco de Marzo de este presente año 1.764

 

Aurora Boreal Observada en Valencia en la noche del día cinco de Marzo de este presente año 1.764. Por el D.r. Manuel Rosell Presbitero. En Valencia: Por Benito Monfort, junto al Hospital de pobres Estudiantes, año 1.764. Se hallarà en la Libreria de Joaquin Minguet, junto al Colegio del Venerable Señor Patriarca. Signatura: Libro antiguo digital. S. XVIII/1.704 (8).

El D.r Manuel Rosell à un Amigo suyo.

Amigo : retirandome à mi quarto à poco mas de las 8, y media, me ʃorprendió, el que sin haver antorcha alguna, estaba baʃtante claro con la luz que entraba por las ventanas; y como à aquellas horas no avia Sol, ni Luna, que pudiera ocaʃionarla, eʃtrañando la novedad me aʃʃomè a una de ellas, de donde notè un grande reʃplandor à la parte boreal, que era quien comunicaba su luz à mi habitacion, y à la parte de Ciudad, que de alli se deʃcubria: la curioʃidad de obʃervar eʃte fenomeno, me puʃo en parage, de donde pudiera advertir la mas mínima mudanza de eʃta luminoʃa, ya para perfeccionar la idea que de ella tenia; como para pertrecharme contra las falʃas relaciones, con que el vulgo ʃuele abultar estas apariencias: en efecto ʃucedio coo temía, pues la he odio constar de tantos modos, y veʃtida de tales circunʃtancias, que apenas la conocia; y por ʃi acaso Vm. No ʃe hallaba à eʃʃe eʃcrito, en que fielmente ʃe notaràn todas, haʃta las mas menudas, conforme a lo que obʃervè. Y como de quantos me lo han referido, ninguno ha acertado, aun en el nombre, à decirme lo que era, * me entretendrè deʃpues en exponer lo que diʃcurro ʃobre ʃu fuerza; porque eʃtoy perʃuadido, que hablo con un amigo tan docto, que alcanzarà mas de lo que yo concibo; y tan bueno, que tendrà à bien diʃimular mis yerros. La obʃervacion es como se ʃigue.

* Los que à eta hora me han hecho la relación, no ʃon ʃujetos à quienes directamente pertenece el conocimiento de estas materias.

Observación.

A pocos mas de las ocho y media, ** en la noche del dia 5. de Marzo obʃervè,que eʃtando el Cielo ʃereno, y eʃtrellado, ʃin que ʃe viera nube alguna por todo el horizante, y pueʃtos debaxo de èl la Luna, y el Sol, y acabado ʃu crepuʃculo, ʃoplando el viento norte no muy fuerte, ni con aquella frialdad, que correʃpondia à la eʃtacion, y al eʃtar nevadas todas las ʃierras del contorno de Valencia de pocos dias antes, en eʃta diʃpoʃicion de Cielo, y tiempo, digo, que observè una parte del emisferio boreal iluminada de una luz blanquecina, que en ʃus extremos amarilleaba à la tierra era tan deʃmayada, que ʃolo baʃtante para diʃtinguir el horizonte, y las partes mas corpulentas de los edificios, que eʃtaban apartados de la viʃta;

** Eʃta es la hora en que primeramente lo advertí; pero otras perʃonas me han aʃʃegurado que lo vieron à poco deʃpues de las 7.

Aunque en los que eʃtaban cerca, podia emplearʃe con mejor ʃuceʃʃo, y tal vez diʃcernia la ʃombra, que ocaʃionaba u opacidad. La figura, que repreʃentaba la iluminacion, era de un ʃegmento de circulo, cuya cuerda era una parte del horizonte boreal, y la circunʃerencia el arco luminoʃo que terminaba en ʃus extremos; de èʃtos el oriental eʃtaba en el grado 44. de norte à levante; y el occidental en el grado 68. de norte à poniente: eʃto es, el extremo oriental apoyaba en el nordeʃte, y el occidental en el oveʃtnordoveʃte; de que ʃe ʃigue, que ʃu medio eʃtaba à 12 grados de norte à poniente, ò en la quarta de norte al oeʃte en donde tenia ʃu mayor altura, que era de 20 grados: con lo que ʃe puede aʃʃegurar, que eʃte meteroro luminoʃo ʃe dexaba ver en el emisferio boreal, apartandoʃe del polo artico, y del meridiano 12. grados àzia el poniente*.

Para que todo eʃto ʃe vea con claridad, y ʃe pueda formar idea de lo ʃucedido, ʃirve la primera figura, en cuya parte inferior ʃe vè la Ciudad de Valencia, como ʃe repreʃentaba, à mi obʃervatario, bañada de aquella luz amortigudad; ʃigueʃe deʃpues la cordillera de montañas de Portaceli, Serra, &. que terminan por levante en el mar, y forman el horizonte; luego el ʃegmento luminoʃo à la parte del norte, inclinando àzia poniente, cuya arca ʃe componia de una luz blanquecina;pero en la circunʃerencia mas viva, y mas amarilla; lo reʃtante es el Cielo, que eʃtaba regular, y deʃpejado de nubes. En la area de ʃegmento àzia poniente, muy cerca del horizonte hay una noticias, que ʃon nubes, que ʃe dexaron ver al principio con aquella pequeñez, y deʃpues ʃe fueron aumentando, haʃta ocupar toda la area del ʃegmento. Eʃta era la diʃpoʃicion, y figura del meteoro à la hora ʃobredicha; pero no perʃeverò mucho tiempo en ella, antes bien, en el eʃpacio, que và haʃta los tres quartos para las diez, y en adelante, ʃe le obʃervaron varios movimientos, que aunque muy lentos, ʃe hacian ʃenʃibles, por variar de algun modo de ʃitio; pues ya ʃe inclinaba àzia poniente, ya àzia levante, ya baxaba algo el horizonte, y ya ʃubia; ya cargaba de luz à una parte, ya afloxaba de la otra; pero los mas ʃenʃibles fueron los dos, que expreʃʃa la figura 2, en donde el circulo A denota ʃu primera ʃituacion, y cargando la luz à la parte de poniente, y afloxando à la de levante, ʃe fue inclinando por algunos grados, y ʃin perder ʃu figura àzia aquella, haʃta ocupar el ʃitio, que ocupa el circulo B; deʃpues bolviò à recuperar del miʃmo modo el antiguo ʃitio A, eʃte tiempo ʃe hallaban ya mas aumentadas, y elevadas las nubecillas, que al principio apenas e diʃtiguian en la parte inferior del ʃegmento.

A los tres quartos para la 10 ʃe oʃbervò, que repentinamente atenuando un poco u luz, arrojo rayos deʃde el horizonte àzia el zenith, en la parte que correʃpondia à el norte. Estos rayos era de luz, ʃemejantes à los que ʃuelen ʃalir algunas veces pro las rendijas de alguna nube opaca, que e pone delante del Solò; ò ʃe vèn salir del horizonte, deʃpues de haverʃe puerto el Sol; y ʃubian otro tanto, ò mas que la altura vertical del ʃegmento, haʃta que e perdían por ʃu languidez, y à eʃta hora ʃe hallaban mas aumentadas, y elevadas las nubes. Todo esto lo repreʃenta la figura 3 A las 10 y quarto, amortiguandoʃe por la parte de levante, arrojó por ella mima rayos ʃemejantes à los primeros en la figura, pero diferentes en la calidad; pues eʃtos eran rojos, ò de color de fuego, como e vèa en la figura 4 A las 11. reducido en u extenʃion el ʃegmento luminoʃo, arrojò rayos de luz por todas partes; pero mas deʃmayados que los primeros. A las 12 ya avia deʃcaecido mucho la luz del meteoro; pues ʃolo e advertia un albor caʃi cubierto de nubes como ʃe vè en la figura 5 haʃta que à la 1 ya diʃspado todo el reʃplandor, ʃolo ocupaban las nubes toda la area del ʃegmento. ʃeto es lo que obʃervè.

* El movimiento del meteoro, u mal terminada circunʃerencia, y el no tenerʃe por coa neceʃaria, es cauʃa que no e haya procurado la mayor preciʃison en la medidas.

LO QUE DISCURRO.

Lo que hay que diʃcurrir en eʃta, ʃe reduce à averigurar, de què caʃta ʃea eʃte ʃenomeno, en què conʃiʃta, de donde provenga, y quènos pueda amenazar. Deʃde luego me arrojo à aʃʃegurar, que es un meteoro luminoʃo, conocido por los antiguos filoʃofos, bajo los epantoʃos nombres de incendio del emisferio boreal, agitacion de las esferas, y ʃangrientas luchas del ayre; y de los modernos, por mas familiarizados con èl, ò por haver conocido mejor u eʃʃencia, ʃobreʃcrito con el benigno apellido de Aurora boreal. No tendrè mas dificultad en perʃuadir lo que digo, que en referir eʃte meteoro, con los miʃmos colores con que le pintan los Filoʃofos modernos; porque ʃu ʃituacion, figura, y propriedades ʃon las meʃmas. A tres horas, dicen, deʃpues del pueʃto del Sol, poco mas, ò menos, ʃe vè iluminare un ʃegmento de circulo, à la parte boreal, con declinacion de 10. ò 12. grados àzia el poniente; ʃe vèn deʃpues agitare con varios movimientos las partes, que le conʃtituyen, formarʃe arcos de luz,arrojar rayos de ella miʃma àzia el zenith; y quando el fenomeno eʃtà en la mayor pujanza, ʃe ʃuele formar una corona luminosa en eʃta parte. Veaʃe la idea, que dan los Fiʃicos mas perʃpicaces de la Aurora boreal, y quan ajuʃtada le viene à la del dia cinco; pero como Mr. De Mairan, que es â quien deben los ʃabios la mayor luz en eʃta, y otras partes de la Fiʃica; diʃtingue en dos eʃpecies las Auroras boreales; unas agitadas, y otras tranquilas: ʃe ha de ver en qual de estas deba tomar partido la nueʃtra: Yo no me atreverè à colocarla entre las tranquilas: diciendo eʃte ʃabio fiʃico, que las tranquilas gozan de una luz pacifica, y eʃtàn deʃtituidas de rayos, y todo lo que pueda dar eʃpanto â las gentes inadvertidas. Mas como tampoco ʃe han obʃervado aquella violenta agitacion, y lucha de ʃus partes, aquella fermentación, y aquel arrojar rayos continuos en forma de lanzas; no es razon que la tengamos por las mas inquieta; en fin ha tenido de tranquila, lo que baʃta para lo apacible; y de bullicioʃa, lo que es meneʃter para lo divertido.

Hasta aquí, creo, que nadie ʃe ʃentirà de mis propoʃiciones; pero Amigo no puedo ya mas con mi genio; ʃe ha de travar alguna rencilla; es fuerza, que à vita de la verdad, qualquiera racional abandone toda preocupacion, y ʃiga el rumbo à donde le encamina ʃu razon: el Sr. Mairan, à quien poco ha citè con el honor que les es debido, aʃʃegura, que los materiales, de que ʃe componen estos meteoros, ʃon hezes de la fragua del Sol, que caen à la athmosfera terreʃtre, y llevados por la fuerza centrifuga, que proviene del movimiento diurno de rotacion, que tiene la tierra àzia los polos, alli e golpean, alli ʃe acuden; y allí ʃe inflaman, y producen todas estas apariencias. Su ʃyʃtema eʃtà apoyado en el de Neuton, que ninguna catolico le ʃigue como verdadero; es cierto, que le tengo inclinacion en calidad de hypoteʃi, y que en mis platicas le he ganado algunos apaʃsionados:pero tambien es verdad, que ʃolo le doy lugar para explicar con èl como hypteʃi aquellos efectos, cuya caua veriʃimilmente no e halla; pero haviendo cauʃa cierta, que con baʃtante veriʃimilitud puede producir un efecto, no ʃe debe recurrir à las hypoteʃes.

Otros Señores Filoʃofos, de cuyo dictamen no parece que ʃe aparta el Ilmo. Feijoo, afirman, que la Aurora boreal no es otra coʃa, que una inflamacion de la athomosfera, à la qual dan pabulo las particulas nitroʃas, aʃlinas, ʃulfureas, oleoas, y bituminoʃas, que e levantan del globlo terreʃtre, y ʃe encienda cerca de los polos. Pero quièn no vè quan deʃgraciadamente ʃe ha forjado eta idea? Como tengo de olvidar yo, ni Vm tampoco, que ʃabe quan cubiertas de hielos e hallan las zonas frias, quan cerrados ʃus poros, quan poca luz alcanzan, que ʃon estos parajes, eʃpecialmente en invierno, los menos diʃpuestos para que la tierra abra ʃus ʃenos, y exale eʃte matalotage de partículas, para que ʃe ʃuban por la athomosfera, y alli con la continua agitacion, y el calor de los rayos del Sol ʃe enciendan? No fuera la zona torrida, que abunda de eʃtos materiales, de fuegos ʃubterraneos, y volcanes, y que tiene mas perpendiculares los rayos del Sol;no es, digo, lugar mas apto para eʃtas exalaciones, y ʃu encendimiento? Pues por què jamàs ʃe vèn Auroras boreales àzia el equador: ʃique ʃiempre ʃe deʃcubren àzia los polos? Ello es cierto, que la Aurora boreal eʃtandoʃe arrimada à ellos, vocea con ʃilencio, que ʃus materiales no ʃon tan reboltoʃos, y que la producen agentes mas apacibles. Aʃsi quedenʃe aquellos para pabulo de los Dragones, Lanzas de fuego, Caʃtor, y Polux, Elenas, fuegos fautos, y otros traʃgos de eʃte calibre, que en el ʃilencio de la noche ʃuelen alborotar los pueblos, y eʃpantar las gentes en los parages mas ʃolitarios.

No Señor, los Filoʃofos modernos aun no han perdido todo el miedo, que à eʃtas impreʃsiones concibieron los antiguos digo ello, porque aunque afectan valentias, les forman de materia1es que por ʃu cantidad, y calidad realmente fon temibles; pero ya es tiempo de tornar otro rumbo, Quièn lo creyera meteoro, que al principio le dieron tan malos viʃos, y que deʃpues le mirat4on con no muy buena cara, ʃale oy á plaza,con un traje muy lucido, a ʃervir antes de diverʃion, que de eʃpanto las gentes. Quien lo creyera, digo, que las partes principales de eʃte, ʃe hayan de componer de dos meteoros, de los mas hermoʃos, y lucidos? Que coʃa mas hermoʃa que la aurora? aquella poca ó mucha luz por donde amanece el dia, antes de ʃalir el Sol, puede fer mas agradable los vivientes? aquellos raʃgos de luz,que deʃpide una nube opaca,que fe ha pueʃto delante del Sol, y que los Filoʃofos llaman varas de luz, pueden fer mas ʃobreʃalientes? ellos miʃmos, que á vezes arroja el horizonte verticales, por donde fe ha pudo el Sol, pueden fer mas brillantes? fonio tanto, que los pintores les han traslada- do, para hermoʃear con ellos los roʃtros de Chriʃtio Señor nueʃtro, y fu Madre Santíʃjma ; pues fuera ʃuʃtós, que la Aurora boreal no es otra coʃa.

Para concebir ella idemptidad, imagineʃe el globo terreʃtre, pócó antes de ʃalir el Sol, 6 ya puefto, deʃtituido de fu athmosfera, excepto en una porcion circulár, cuyo diametro tenga la extenʃion de: algunos grados, y cuyo centro de tal modo eʃtè baxo del horizonte, que dexe ʃobre èl y à la viʃta una porcion del circulo; y entonces ʃe verà un ʃegmento luminoʃo, Pongaʃe otra nube mas denʃa dentro del área del circulo, y baxo el horizonte, que eʃta, uniendo mas Lis rayos, arrojará varas de luz verticales , y quedará formada la Aurora boreal, que debe fu luz, no las inflamaciones ʃyniptomaticas de la naturaleza, fino al padre y odgeñ de toda brillantez.

Mas por que razon no fe ha de dexar ver la Aurora boreal eʃ la hora regular de los crepuʃculos, fino que ʃe obʃerva ʃiempre algunuas horas pueʃto el Sol, quando ellos por lo regular fe han acabado Y por què no ʃe ha de formar; como ellos miʃmos en todos los puntos del horizonte indiferentemente; antes bien ʃiémpre ʃe coloca cerca del polo? Ellas ʃon dos preguntas, que para darles cabal reʃpueʃta, ʃerá preciʃo explicar mas la formacion de elle fenomeno; y pará ello fe ha de ʃuponer, que tiene fu aʃsiento en la athmosfera, y que exiʃte dentro de aquella gran maʃa, volumen de ayre, que circuye el globo terreʃtre , en donde depoʃitan todas las particulas, que el calor del Sol, y otros agentes extraen de èl continuamente. Ello es tan cierto, que no havrá alguno que lo dude, ʃi repara, que fe halla deʃtituida de aquel movimiento diario de levante à poniente, luces cómun à todos los cuerpos; que citan ʃuperiores á la athmosfera. Tambien cierto, que ʃe obʃerva en una elevacion mucho mayor; que la que. regularmente ʃe le dà à eʃta: hecho es conʃtante, y no ʃe procede en él por congeruras, ʃino que con operaciones prácticas fe calcula. El P. Paullian, Profeʃʃor de Fiʃica en Aviñon, aʃʃegura, que la famoʃa Aurora borel del 19 de Octubre de 1726, haviendoʃe viʃto á un miʃmo tiempo en Varʃovia, Moʃcu, Petresburg, Roma, Pads, Napoles, Madrid, Liʃboa, y Cadiz, por lo menos debia eʃtar elevada mas de 20 leguas Mr. de Mairan , con operaciones de trigonometria, fundadas en la paralaxe, demoʃtrò, que la altura efetiva de eʃta miʃma, era de 266 leguas. El Iluʃtriʃsimó Feyjoo., fundado en las obʃerva- clones de eʃtc miʃmo, alʃegura, que aunque la elevación clon de las Auroras boreales,que calculó fuera diferente, las baxas daban levantadas ʃobre la, ʃuperficie de la tierra, diʃtancia de 100 leguas, las mas altas paʃʃaban de 300; pero la elevacion regular, 6 mas comun era de 200 leguas. Aora pues, ʃi la diʃtancia de 4, 5, ò 10 leguas que ʃe le dá A la parte mas denʃa de la athmosfera, es ballante para hacernos ver en el crepuʃculo la luz del Sol a 2, 3 y, 4 horas pueʃto,una diʃtanda tan enorme en que ʃe hallan las Auroras boreales, nos la puede embiar á qualquiera hora de la noche.

Mas por qué no la ha de embiar luego que ʃe pone el Sol, ʃi que ha de eʃperar mucho mas tarde? Qué me detengo? voy á decirlo de una vez: quien nos embia la luz de las Auroras boreales, es una nube, ò un pelotón de ellas: ʃi la athmosfera tuviera igual denʃidad, y opacidad deʃde la ʃuperficie de la tierra, halla ellas nubes, tendriamos toda la noche un crepuʃculo continuado; pero comó ʃe interrumpe paʃʃandó à ayre más tranʃparente, tambien ʃe interrumpe el crepuículo, haʃta tu que teniendo baʃtante depreʃion el Sol debaxo del orizonte, para que confome á las leyes de la reflexion i de la luz, el angulo que ʃe fórma con el rayo ʃolar ,y plano de 1a nube; ʃea igual al que ʃe forma con el rayo viʃua1, y el mismo plano. Y entonces ʃe haga viʃible.

Conforme à eʃtas miʃmas leyes de la reflexion, y refracción debe aparecer elle fenomeno azia los polos; pórque claro eʃte, que donde: ʃón los rayos mas perpendiculares; como ʃucede àzia el equador, la reflexion no ʃe hace azia nueʃrto globo, fino que toma otras direcciones.

Contribuye tambien ello la óbliquidad de los rayos del Sol ázia los polos, que conforme las leyes del movimiento de los cuerpos, empujan eʃʃo materiales àzia ellos; tambien es parte para elle deʃcenʃo la deʃigualdad, de la parte convexa de la athmosfera; de modo, que hallandoʃe junto al equador mas elevadas y junto á los polos mas depreʃʃa por ʃu natural grave dad, como por un plano inclinado ʃe vn obligados encamjnarʃe ázia ellos. La exiʃtencia de las nubes es viʃible, pues ʃe repreʃentan en el ʃegmento luminoʃo, como en un eʃpejo: yo las advertì, deʃde que vi el fenomeno, baʃta que ʃe acabó, con ʃola la diferencia; que conforme á las leyes de la perʃpectiva, al principio, por eʃtar mas lexos, ʃe velan mas pequeñas, fueron aumentando, al paʃʃo que iban baxando. De lo dicho haʃta aqui, ʃe infiere quan errados anduvieron muchos hiʃtoriadores antiguos, y aun Malojo en ʃus Dias canìculares, çalificando eʃtos efectos por milagroʃos; ʃiendo aʃsi, que,como, ʃe vè, todas las causas que çoncurren producirlos, ʃon, naturales.

Aora, conforme al ʃiʃtema eʃtablecido, ʃe han de expliçar todas las apariencias que ʃe; advierten en las auroras boreales; y primeramente, como las partes de la athmosfera que circuyen aquel peloton de nubes, hacen igual reʃiʃtencia a su paʃʃo todas partes, le obligan á tomar figura, circular, con que pueda mejor orden oponerʃe ʃu fuerza; y una parte de ella figura es la que ʃe repreʃenta ʃobre el horizonte en figura de ʃegmento. Aquel. movimiento que ʃe nota en el todo de la ninfa, ya ázia levante, ya ázia poniente, al ʃur, y à tramontana, depende de la deʃigual denʃidad, y reʃiʃtencia de la athmosfera que hallan las nubes en ʃi; deʃcenʃo, y las obliga tomar ellas direcciones; como ʃe vè en una pluma, y un pedazo de papel, que basa por el ayre, que aunque ʃu natural gravedad la dirige por la perpendicular al centro de la tierra, ʃu diʃpoʃicion, y la de la athmosfera la obligan á basar ondeando. El movimiento inteʃtino de ʃus partes, proviene de que la reʃiʃtencia la de la athmosfera las obliga á retroʃceder, y chocando unas contra otras con ʃu diferente opacidad, y tranʃparencia, repreʃentan batallas aereas.

El cargarʃe mas de luz una parte, que á otra nace, de que condenʃandoʃe mas alli los materiales de la nube, reflectan la luz en mayor çopia; por eʃta miʃna razon eʃtà mas viva la luz en la circunʃerencia, que en la area del ʃegmento. Si. alguna vez ʃe percibe algun eʃtridor, provendrà dela mutua coliʃión de las nubes, ò de la agitacion del ayre. Los raʃgos de luz en forma de lanzas, como ʃe la quieren dar algunos, ʃe originan, de que conglobandoʃe algunas partes de las nubes en formas de lentes, y eʃpejos, les unen, y embian en mayor copia. EL tener eʃtos, y algunas partes del ʃegmento, alguna vez el color de fuego, ò ʃangre como dicen otros, nace, de que, aquellas partes ʃolo reflectan los rayos de luz rojos, que ʃe alteran mas, ò menos con alguna mezcla de los otros.

Algunas veces ʃuele acompañar la Aurora boreal un arco iris, un poco mayor que el ordinario; eʃte fenomeno ʃe llama zona luminoʃa. El metodo, que me he propueʃto de eʃcrivir laconico, me hace tocar ʃo1amente los efectos, y las cauʃas; era meneʃter entretenerʃe algo mas, para deʃterrar toda confuʃion, y exponerlos con mas claridad; por eʃto ʃe me haver de permitir, que me extienda algo en dar la idea de cite fenomeno, imitando los colores, con que el P. Paulian, y Mr. de Mairan pintan las dos zonas luminoʃas, obʃervadas en las Auroras boreales de 27 de Febrero 1750 y 24 de Agoʃto del miʃmo año el arco en la primera, dicen, era muy uniforme en toda ʃu extenʃion, ʃu color blanquecino, teñido en ʃus bordes de una eʃpecie de color de roía, y de un verde pagizo; el ʃegundo era tambien arco muy regular, pintado de muy vivos colores, y muy recortado: el arco iris ordinario era muy imperfecto en ʃu comparacion; en ʃu mayor elevacion ʃe apartaba dos, tres grados del zenith àzia el mediodia, el ancho de eʃté, y el primero era de cerca de dos grados; uniforme en toda ʃu extenʃion, ʃemejante una: cinta aliʃtada de amarillo àzia el norte, y de un buen color de fuego àzia el ʃur: extendiaʃe de eʃta fuerte, con uniformidad de la derecha: la izquierda, cito es de, poniente á levante pero eʃtos dos colores iban deʃcaeciendo inʃenʃiblemente, quanto mas fe acercaban al medio de ʃu extenʃion, hatʃa perderʃe, en la mayor elevador, en una luz blanquecina. La noche ʃiguiente, que aun ʃe confortavaba la Aurora boreal, tambien fe dexó ver el arco luminoʃo por eʃpacio de cinco, ò ʃeis minutos, mas meridional 1 ò 2 grados, menos brillante en ʃus colores, y generalmente mas blanquecino, mas ancho, y menos recortado.

Eʃta es la zona luminoʃa, cuya hermoʃura no me admira tanto, como que Mr. de Mairan, que vió, y obʃervé todo eʃto, y notò ʃi analogia con el arco iris le dieʃʃé otros principios para ʃu formador, en efecto ʃon unos miʃmos ; y para que ʃe. vea Como puede ʃuceder, ʃervira la relacion de cite fenomeno, que D. Jorge Juan, y D. Amonio de Ulloa obʃervaron en ej paramo de Pambamarca. Al tiempo de amanecer, dicen, ʃe hallaba todo aquel cerro embucho en nubes muy denʃas, las que con la ʃalida del Sol ʃe fueron diʃsipando, y quedaron ʃolamente unos vapores tan tenues, que no los diʃtinguia la villa al lado opueʃto por donde el Sol ʃalia en la miʃma montaña, á coʃa de diez boeʃas diʃtante de donde eʃtabamos, ʃe veìa como en un eʃpejo repreʃentada la imagen, de cada uno de noʃotros; y haciendo centro en ʃu cabeza tres iris concentricos cuyos ultimos colores ò los mas exteriores del uno tocaban los primeros del ʃiguiente y exterior á todos, algo mas diʃtante de ellos, ʃe veìà un quarto arco, formado de un, ʃolo color blanco: todos ellos citaban perpendiculares al horizonte, &c Digo que ʃirve fenomeno, para entender la formacion de la zona luminoʃa por los principios del iris; porque ʃi en la diverʃa denʃidad de la particular athmosfera de cada uno, era baʃtante para ordenar los rayos colorados; verdes, amarillos, &c. ʃegun el diferente grado de refrangibilidad de cada uno, tambien la diverʃa denʃidad de las nubes tiene eʃta aptitud; ʃolo es meneʃter, que al emisferio aníbal le ocupe algun vapor, como alli, en qúlen fe pinten los co1ores como en un espejo; capaz de reflectarlo la viʃta; por cuyo defecto en la Aurora boreal del dia cinco no ʃe vió zona luminoʃa.

En quanto à los efectos que pueden ocaʃionar en nueʃtro globo eʃtos meteoros, ʃi ʃe atiendo lo que dicen los antiguos, ʃon muy funeʃtos; y no es de eʃtrañar porque como los conʃideran inʃtrumentos de una particular providencia de Dios, les atienden como señales de guerras, calamidades, infortunios, naufragios, &c. los modernos ya no les tienen tanto miedo; pero ʃi conʃideran en lo que dicen, yo les tuviera mucho mas; porque conʃidereʃe una cantidad tan enorme de azufre, hetun, aceyte, carbon, ʃalitre, &c. què tronadas moveria? qué rayos arrojarla qué uracanes qué quemazones? Què furias no eʃparciria por todo el mundo? Pero no ʃeñor, ya ha viʃto Vm. quan benignos ʃon los materiales de que ʃe forman aʃí no hay que temer, que lo peor que nos pueden ocaʃionar eʃtos fenomenos, ʃon algunos cierzos, porque al modo que quando cae una piedra en un el tanque, empiezan moverʃe la aguas de aquella parte; no de otra fuerte, deʃprendiendoʃe la nube de la parte ʃuperior á la inferior de la athmosfera, la agita, y comueve, que es el mecaniʃmo con que ʃe engendra el viento; ni fer muy fuerte, eʃpecialmente en eʃtas parece ni durará muchos dias, pues y fevé quan cortos limites de duracion tiene aquel ʃimple impulʃo de las nubes: eʃto y alguna tal qual ʃequedad, que no alterarà muchó lo regular de la eʃtacion, ʃeràn los mayores esfuerzos de eʃte fenomeno; por lo qual vera V. m, quan poco temibles ʃon, y que mueve mucho mas ruido, y es mas de temer una tronada. Eʃto es lo que diʃcurro en eʃte aʃʃumpto, que celebraré merezca la aprobacion de los ʃabios, y el agrado de Y.m. quien Dios guarde muchos años.

Jhs.Impdmatur              Jmprimíʃe,

Mayoral, Vic. Gen.         Caro

Imatge